mədəniyyət

mədəniyyət
is. <ər.>
1. İnsan cəmiyyətinin istehsal sahəsində, ictimai və mənəvi həyatda əldə etdiyi nailiyyətlərin məcmusu. Maddi mədəniyyət nümunələri. Mədəniyyət sahəsində irəliləyiş. – Küp qəbirlər mədəniyyəti alban tayfalarının hakim mədəniyyətinə çevrildi. («Azərbaycan tarixi»).
2. Hər hansı bir xalqın və ya sinfin müəyyən dövrdə əldə etdiyi belə nailiyyətlərin səviyyəsi. Cəlil Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) Azərbaycan mədəniyyəti və maarifi tarixində tamamilə yeni və parlaq bir dövr açdı. M. İ.. // Təsərrüfat və ya zehni fəaliyyətin, hər hansı birisinin inkişaf səviyyəsi. İstehsalat mədəniyyəti. Nitq mədəniyyəti.
3. Savadlılıq, elmlilik, biliklilik. Yazıçı mədəniyyəti. // Cəmiyyətdə özünü apara bilmə; tərbiyəlilik. Hamı bir nəfərtək sakit olmuşdur; Bu da timsalıdır mədəniyyətin. S. V.. // Mədəni adamın tələblərinə uyğun olan həyat şəraitinin məcmusu. Yaşayış mədəniyyəti.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • niyyət — is. <ər.> 1. Məqsəd, məram, qəsd. Oxumaq niyyəti var. Niyyətini demək. Ov niyyətində olmaq. – Niyyətin hara, mənzilin də ora. (Ata. sözü). <Fərraşbaşı:> Bəli, Hacı Rəcəbəli Ağa Mərdan və Ağa Salmanın niyyətini duyub, şahzadəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • niyyətmənd — ə. və f. niyyət edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyətpərvər — ə. və f. niyyətində olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyətülmö’min — ə. mömin niyyətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyət — ə. qəsd, məram, məqsəd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • NİYY — Çiğ, olmamış, ham …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mədəniyyətsiz — sif. 1. Mədəniyyətin aşağı səviyyəsində olan (duran), mədəniyyəti olmayan. 2. Mədəniyyətdən uzaq; qeyri mədəni, kobud, qaba. Mədəniyyətsiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədəniyyətsizlik — is. Mədəniyyətin aşağı pilləsində olma; gerilik, qeyri mədənilik, mədəniyyətdən uzaqlıq, kobudluq, qabalıq; qeyri mədəni hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədəniyyətli — bax mədəni 1 ci mənada. Onlar mədəniyyətli adamlardır. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əməniyyə — (Şəki) var dövlət. – Əşrəvə atasınnan bö:y əmənniyə qalıtdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”